Onze missie

Onze missie.

Meer baskets, meer spelers.

Onze missie

De missie van Disc Golf Noord-Holland is om discgolf onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen in Nederland. Met de informatie op onze website, willen we dat iedereen weet wat discgolf is en hoe en waar het gespeeld wordt.

Het is onze doelstelling om iedereen te motiveren discgolf te spelen en mensen met elkaar te verbinden.

Zoveel mogelijk baskets in het land

Om onze missie mogelijk te maken gaan we in Nederland zoveel mogelijk baskets plaatsen en discgolfparken(courses) realiseren. Ook organiseren we uitgebreide reclame campagnes om mensen te verleiden onze courses te bezoeken.

Actief verbindingen aangaan

Discgolfers staan bekend om hun open en vriendelijke houding naar alles en iedereen. Als je zelf geen vrienden hebt, dan kun je je aansluiten bij verschillende spelersgroepjes en met hun meespelen en overwegen een vereniging te starten als de groep wat groter wordt.

We zoeken actief verbinding met de mensen die in de buurt van onze discgolfparken wonen. Dit doen we door het organiseren van evenementen en speeldagen en door te helpen bij het oprichten van een lokale discgolf vereniging.

Discgolfers zijn ambassadeur van de sport

We vragen alle discgolfers ambassadeur te zijn voor hun sport, door bijvoorbeeld tijdens het spelen de tijd te nemen om mensen met vragen vriendelijk te woord te staan. Ook zoeken we connectie met discgolfers die zich actief willen inzetten voor de sport.

Wij helpen hen met realiseren van courses en zij helpen ons door clinics te organiseren voor mensen die discgolf spelen als uitje.

Remedie voor de samenleving

We zien disc golf als een goed presterende remedie tegen de polarisatie die is ontstaan in de huidige samenleving: Gezinnen werden van elkaar ontvreemd, verenigingen hebben steeds meer moeite hun bestaansrecht te verdedigen door een gebrek aan initiatiefnemers binnen de vereniging, de groeiende golf van mentale problemen die leiden tot burn-outs, depressie en vereenzaming van de samenleving.

Discgolf is in onze ogen de meest all inclusieve sport omdat iedereen samen of in ieder geval tegelijkertijd en op elk gewenst moment kan spelen. Bovendien is de drempel om aan deze sport te beginnen laag, omdat er weinig kosten en kennis bij komt kijken.

Doe mee

Sta je achter onze missie en wil je helpen bij de uitvoering?
Dan kan je contact opnemen via onze contact pagina.